Praca tymczasowa

Praca tymczasowa stanowi elastyczną formę zatrudnienia będąc jednocześnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem polityki kadrowej.
Praca tymczasowa:

 • sprawdza się zarówno podczas sezonowych jak i nieprzewidzianych wzrostów produkcji;
 • jest skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację zatrudnienia w przypadku niemożliwości kontynuowania umów na czas określony z dotychczasowymi pracownikami lub niepewności co do czasu na jaki należałoby zawrzeć kolejną umowę;
 • optymalizuje zatrudnienie, pozwalając zachować ciągłość i płynność procesów zachodzących w firmie w okresach urlopów lub absencji pracowników etatowych;
 • obniża koszty związane z rekrutacją pracowników oraz obsługą administracyjno – płacową.

Pracownik tymczasowy jest zatrudniony w Agencji Zatrudnienia, która ponosi pełną odpowiedzialność pracodawcy we wszystkich aspektach wynikających ze stosunku pracy.

 • Elastyczność zatrudnienia – liczba pracowników jest dostosowana do bieżących potrzeb firmy;
 • Redukcja kosztów związanych z rekrutacją pracowników;
 • Redukcja kosztów związanych z administracją kadrową oraz płacową;
 • Ograniczenie liczby stałych etatów – podstawowy stan zatrudnienia w Państwa firmie obejmuje tylko kluczowe stanowiska;
 • Szybkie zastąpienie pracownika tymczasowego w przypadku jego długotrwałej choroby lub jego nieobecności w pracy z innych przyczyn;
 • Zastąpienie pracownika etatowego w przypadku jego długotrwałej absencji;
 • Odciążenie działu personalnego;
 • Zawieranie dowolnej liczby krótkich umów z pracownikami tymczasowymi;
 • Krótkie okresy wypowiedzeń zgodne z ustawą o pracy tymczasowej;
 • Oszczędność czasu – Państwo koncentrują się na strategicznych celach biznesowych.

Skontaktuj się z konsultantem lub zadaj nam pytanie:

email: outsourcing@ilves.pl
tel. +48 58 674 31 57

ILVES SP. Z O.O.

ul. Sobieskiego 217/4
84-200 Wejherowo

tel. +48 696 887 579